همه چیز درباره کتاب های ال ار استاین و دارن شان

آيا شما آقاي آر.ال.استاين را ميشناسيد؟

 

او داستان هاي ترسناك براي كودكان و نوجوانان مي نويسه كه البته جوانان هم مشتاقانه كتابش را

 

مي خوانند تا به حال كتاب هاي استاين با بيش از300 ميليون نسخه چاپ پر فروش ترين نويسنده

 

كودك بوده است و اسم او را در كتاب گينس نوشته اند

 

از سري كتاب هاي او تالار وحشت ـ مورمورـ خيابان ترس ـ ترس لرز

 

ساعت وحشت(ترسناك ترين داستان هايش به گفته ي خودش) ـ زمان وحشت ـ مورمور و ...

 

مجموعه ي 15 جلدي تالار وحشت عبارت است از:

 

فراموشم مكن

 

كمد شماره 13

 

اسم من اهريمن

 

دروغگو دروغگو 

 

دفتر خاطرات من مرده ام

 

مرا جانور مي نامند(جانور خبيث)

 

جيغ

 

دختر سايه

 

اردوي تابستاني

 

مهماني هالويين

 

مدرسه ترس

 

ملاقات كنندگان

 

سه گانه تالار وحشت(بازي ترس)

 

سه گانه تالار وحشت(از چه چيزي بيشتر مي ترسي؟)

 

سه گانه تالار وحشت(كسي زنده نمانده)

 

و مجموعه 25 جلدي دايره وحشت عبارت است از:

 

ماسك شبح زده

 

به خانه مردگان خوش آمديد

 

داخل زير زمين نشويد

 

خون هيولا

 

بگو پنير و بمير

 

شبي كه عروسك زنده شد

 

نفرين مقبره موميايي

 

بيا نامرئي شويم

 

دردسر مرگبار

 

مترسك نيمه شب

 

به اردوگاه وحشت خوش آمديد

 

شبح در همسايگي شماست

 

ساعت محكوميت

 

او در باتلاق تبديل به گرگ مي شود

 

 او از زير ظرف شويي مي آيد

 

وحشت در خيابان شوك

 

هيولاي مريخي

 

غول برفي پاسادانا

 

چگونه سرم كوچك شد

 

يك رو در سرزمين وحشت

 

شبح ساحل

 

شبح اردوگاه

 

چگونه هيولايي را بكشيم

 

شبح سخنگو

 

وحشت در اردوگاه مارمالاد

 

و از مجموعه ترس و لرز عبارت است از:

 

روح در آينه

 

غار ارواح

 

روح بي سر

 

آدم برفي مي آيد

 

مدرسه جن زده

 

...

 

و از مجموعه مورمور عبارت است از:

 

شبحي در همسايگي

 

ديو و دختر

 

اردوگاه وحشت

 

شبح بي سر

 

نفرين اردگاه درياچه سرد

 

شب غروسك زنده

 

به خانه مردگان خوش آمديد

 

گرگ نماي باتلاق تب

 

مترسك در نيم شب را مي رود

 

از زير زمين دوريي كن

 

مواظب آرزوهات باش

 

ماسك شبح زده

 

بيا امرئي بشيم

 

وحشت در اعماق

 

خون هيولا

 

قتل در كلاس پيانو

 

روز خگوش بد

 

بگو چيز و بمير

 

و...

 

البته بعضي از داستان هاي مورمور و دايره وحشت يكيست

 

زيرا دايره وحشت از انتشارات

 

ويدا به ترجمه بسياري از افراد است

 

 اما مورمور از انتشارات پليكان به ترجمه غلام حسين

 

اعرابيست كه به نظر من انتشارات پلیکان بهتره و ترجمه اقای اعرابی هم عالیه.

 


تعدادی از عکس های کتاب های اقای استاین

 

  

  

+ تاريخ دوشنبه دوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 2:30 نويسنده بهار